Libros en gallego

Afonso X, O S?ábio:

Cantigas de amor, de escar?ño e de louvor. [Edici?ón ao coidado de Ricardo Carballo Calero e Carmen Garc?ía Rodr?íguez].   Sada, A Coru?ña, 1983,  18.00 € [anticuariado]

Blanco, Loreto / Lorenzo, Rafael:

Ladr?ón de voces, O.   1998,  12.00 €

Carballeira, Paula:

Porco e unha vaca xa fan zool?óxico, Un.   1999,  9.00 €

Castro de Murgu?ía, Rosal?ía:

Cantares Gallegos. Edici?ón do Centeario ordeada, prologada e anotada por Ferm?ín Bouza Brey.  Vigo, 1963,  26.00 € [anticuariado]

Couto, Xo?án (dir.):

Anano saltareiro, O.   1999,  11.50 €

Or?éise?ñor.   1999,  11.50 €

Rei Ra, O.   1999,  11.50 €

Cuba/ Reigosa/ Miranda:

Diccionario dos seres m?íticos galegos.  Vigo, 1999,  58.00 €

Fern?ández del Riego, Francisco:

Diccionario de escritores en lingua galega.  A Coru?ña, 1992, 2a. ed. correxida e aumentada,  24.50 €

Ferreiro, Celso Emilio [Galicia, 1912-1979]:

Longa noite de pedra / Larga noche de piedra (Edici?ón biling?üe). Traducci?ón y pr?ólogo de Basilio Losada.  Barcelona, 1969, 4a.ed.,  10.00 € [anticuariado]

L?ópez-Casanova, Arcadio [Lugo, 1942]:

Mesteres. Edici?ón biling?üe de Xes?ús R?ábade Paredes.  Madrid, 2010, 1a.ed.,  9.00 €

M?íguez Rodr?íguez, Luis / Gonz?ález, Concepci?ón / Garc?ía ?Álvarez, ?áscar:

Gu?ía ecol?óxica do litoral galego.  Vigo, 1996,  80.00 €

Nessmann, Philippe/ Choux, Nathalie:

Todas as respostas ?ás preguntas que nunca te fixeches.   2007, de esta ed.,  19.50 €

Oli / Trigo, Ram?ón:

Pirata pata de lata, O.   1999,  11.50 €

Pit?ón (ilustrador):

Rimas.   1999,  8.00 €

Rivas, Manuel [A Coru?ña, 1957]:

Mill?ón de vacas, Un.  Vigo, 1998, 1a.ed. en Peto,  8.00 €


 

YO SOY LIBRE, TU ERES LIBRE, VIVA LA LIBRERIA