Alarc?ón, Pedro A., de: 

Pr?ódiga, La.

 

Edici?ón preparada por A. Navarro Gonz?ález.

Editora Nacional, 1975, 9788427612389 r?ústica. 301p., 18 x 11 cm, 10,00 €

 

Art.Nr.: [021174]

Diesen Eintrag finden Sie in den Kategorien:
[Novela ] [Lit. Esp. S. XIX ] [Literatura España clásicos ] [Edición comentada ]

Exemplar(e):