Afonso X, O S?ábio: 

Cantigas de amor, de escar?ño e de louvor. [Edici?ón ao coidado de Ricardo Carballo Calero e Carmen Garc?ía Rodr?íguez].

 

Afonso X, na sua doble condici?ón de trovaddor e rei, prestou os maiores servizos a esa expansi?ón do galego fora de seus l?ímites naturais.
As cantigas de amor, ainda que perfeitamente encuadradas na escol?ástica er?ótica de tradiz?ón occit?ánica, son, pola viveza do seu ritmo e a energia do seu fraseio, do m?áis atractivo no seu g?énero dentro do noso Cancionero medieval.
[Corta rese?ña extra?ída del pr?ólogo]

REIHE: Poes?ía

Edici?ós do Castro, 1983, 9788474921823 Softcover. R?ústica con solapas./ Buen estado general. 185p., 12,518,5cm, 18,00 €

 

Art.Nr.: [028192]

Diesen Eintrag finden Sie in den Kategorien:
[Literatura España ] [Poesía ] [Literatura España clásicos ] [Libros en gallego ]

Antiquarischer Titel.
Verfügbarkeit kann sich kurzfristig ändern.

Exemplar(e):